دفتر برنامه ریزی درسی- فرم نمونه برنامه درسی
فرم نمونه برنامه درسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای دریافت الگوی ایجاد برنامه درسی جدید مقطع کارشناسی ارشد اینجا و مقطع دکتری اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.14140.34371.fa.html
برگشت به اصل مطلب