جایگاه دانشگاه علم و صنعت ایران در نظام رتبه‌بندی تایمز (۲۰۲۴)

 | تاریخ ارسال: 1402/7/24 | 
جایگاه دانشگاه علم و صنعت ایران در نظام رتبه‌بندی تایمز (۲۰۲۴)

نظام رتبه‌بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها است که اولین‌بار در سال ۲۰۰۴ با همکاری تایمز و کیو اس تحت عنوان رتبه‌بندی " تایمز - کیو اس " و از سال ۲۰۱۰ به بعد با همکاری مؤسسه تامسون-رویترز منتشر شد. رتبه‌بندی تایمز جهت ارزیابی دانشگاه‌ها بخشی از اطلاعات مورد نیاز خود را از خود دانشگاه‌ها، بخشی دیگر را از نظرسنجی‌ها و بخشی را از پایگاه اسکوپوس به دست می‌آورد.

روش‌شناسی رتبه‌بندی تایمز
روش‌شناسی رتبه‌بندی جهانی تایمز ۲۰۲۴، در ویرایش بیستم این نظام رتبه‌بندی، با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. تعداد شاخص‌های مورد استفاده از ۱۳ به ۱۸ شاخص رسیده است. شاخص تحصیل در خارج از کشور در رتبه‌بندی فعلی وزن صفر را دارد که در آینده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. مانند روش‌شناسی پیشین، شاخص‌های عملکردی در ۵ معیار کلی قرار دارند: آموزش، پژوهش، کیفیت پژوهش، چشم‌انداز بین‌المللی و صنعت. جدول زیر بیانگر نمره وزنی هر یک از شاخص‌ها می‌باشد:

 
جایگاه دانشگاه‌های جهان در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۴
در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۴، تعداد ۱۹۰۴ دانشگاه برتر جهان از ۱۰۸ کشور رتبه‌بندی شده‌اند و ۷۶۹ دانشگاه نیز با عنوان (Reporter) آورده شده‌اند. این دانشگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز مؤسسه تایمز را برای رتبه‌بندی ارسال کرده‌اند اما شرایط لازم برای احراز رتبه را نداشته‌اند.
در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۴، دانشگاه آکسفورد برای هشتمین سال متوالی رتبه اول را از آن خودکرده است، دانشگاه استنفورد رتبه دوم و مؤسسه MIT  رتبه سوم را کسب کردند. در بین دانشگاه‌های آسیایی نیز دانشگاه تسینگهوا در چین اولین دانشگاه آسیایی است که توانسته رتبه ۱۲ را در این نظام رتبه بندی کسب کند.

جایگاه دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۴
در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۴، تعداد ۳۹۳ دانشگاه از ۲۵ کشور اسلامی حضور دارند. از نظر تعداد دانشگاه، کشورهای ترکیه با ۷۵ دانشگاه، جمهوری اسلامی ایران با ۷۳ و پاکستان با ۳۹ دانشگاه، مصر با ۲۸ و اندونزی با ۲۴ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته‌اند. بهترین رتبه کشورهای اسلامی نیز مربوط به کشور امارات متحده عربی و عربستان سعودی با رتبه ۲۰۱- ۲۵۰ می‌باشد.

جایگاه دانشگاه علم و صنعت ایران در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۴

در سال ۲۰۲۳ تعداد ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی تایمز حضور داشتند. این تعداد در سال ۲۰۲۴ به ۷۳ دانشگاه رسیده است. همچنین، دو مؤسسه نیز در فهرست Reporter آورده شده است. در این نظام رتبه‌بندی دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۴۰۱-۵۰۰  رتبه سوم در سطح ملی را کسب کرده است که در مقایسه با سال گذشته (رتبه ۵۰۱- ۶۰۰) ارتقایی ۱۰۰ پله‌ای را نشان می‌دهد. بعلاوه بر اساس معیارهای اصلی رتبه‌بندی، در معیار محیط پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی شریف به طور مشترک رتبه‌ اول را در بین دانشگاه‌های ایران داشته‌اند، همچنین در حوزه موضوعی معماری نیز دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه اول را در بین دانشگاه‌های ایران به خود اختصاص داده است. به‌طور کلی نمودار جایگاه دانشگاه از سال ۲۰۱۶ تاکنون به شرح زیر می باشد: